The Therapeutic Diastasis Rehab Splint®. One of the four steps of The Tupler Technique®.

Diastasis Rehab Splint®

$52.00Price
Size